Personel

Adı Soyadı Ünvanı Dahili
Telefonu
E-posta
Başkan
Levent ERKEKLİ Başkan 2201 lerkekli@akdeniz.edu.tr

 

Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü
Bülent AKSOY Şube Müdürü V.
Mali Hizmetler Uzmanı
1642 bulentaksoy@akdeniz.edu.tr
Necat KARTAL Mali Hizmetler Uzmanı 2203 necatkartal@akdeniz.edu.tr

 

Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü
İsmail ÖZTÜRK Stratejik Planlama Şube Müdürü V. 2209 ozturk@akdeniz.edu.tr
Güzide ÇELİK Bilgisayar İşletmeni 2783 guzidecelik@akdeniz.edu.tr
Muharrem YILMAZ Araştırmacı 2784 muharremyilmaz@akdeniz.edu.tr

 

Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü
İsmail ÖZTÜRK Şube Müdürü 2209 ozturk@akdeniz.edu.tr
İsa YÜKSEL Mali Hizmetler Uzmanı 2228 isayuksel@akdeniz.edu.tr
Yelda TURAN Bilgisayar İşletmeni 2200 yeldaturan@akdeniz.edu.tr 
Ömer SARIYAR Bilgisayar İşletmeni 2210 omersariyar@akdeniz.edu.tr
Döndü AKTÜRK Sürekli İşçi 2211 dakturk@akdeniz.edu.tr

 

Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü
Nilgün BALIK Şube Müdürü V.
Mali Hizmetler Uzmanı
2206 nbalik@akdeniz.edu.tr
İskender YALÇIN Mali Hizmetler Uzmanı 2213 iskenderyalcin@akdeniz.edu.tr
Günsel BİLİCİ Mali Hizmetler Uzmanı 2787 gunselbilici@akdeniz.edu.tr
Anıl Sabahattin ZENGİN Mali Hizmetler Uzmanı 2240 anilzengin@akdeniz.edu.tr
İsa YÜKSEL Mali Hizmetler Uzmanı 2228 isayuksel@akdeniz.edu.tr
Cahit UYGUR Araştırmacı 2212 cahituygur@akdeniz.edu.tr
Muharrem YILMAZ Araştırmacı 2784 muharremyilmaz@akdeniz.edu.tr
Nezahat KONAK Şef 2214 nkonak@akdeniz.edu.tr
Zühal Filiz KIRKKESELİ Şef 2780  
İsmail ACAR Bilgisayar İşletmeni 2781 ismailacar@akdeniz.edu.tr
Serap VURAL Bilgisayar İşletmeni 2786 serapvural@akdeniz.edu.tr
Güzide ÇELİK Bilgisayar İşletmeni 2783 guzidecelik@akdeniz.edu.tr
Ali CİNGÖZ Bilgisayar İşletmeni 2216 alicingoz@akdeniz.edu.tr
Sebahat YALÇIN Sürekli İşçi 2208 sgelisken@akdeniz.edu.tr
Eklenme tarihi :14.11.2022 16:10:08
Son güncelleme : 13.10.2023 10:54:14