Görevlerimiz

18/02/2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Mali Hizmetler Fonksiyonu” başlıklı 9 uncu maddesinde yer alan görevlerimiz aşağıda belirtilmiştir.

  • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
  • İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
  • Ön malî kontrol görevini yürütmek,
  • Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklığı giderici ve etkiliği artırıcı tedbirler önermek.

 

Eklenme tarihi :21.11.2022 15:11:04
Son güncelleme : 21.11.2022 15:14:06