Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü İletişim
Strateji Planlama Şube Müdürü Mali Hizmetler Uzmanı Kadriye TAŞRALI +90 242 310 22 15 kadiriyetasrali@akdeniz.edu.tr
Mali Hizmetler Uzmanı Günsel BİLİCİ +90 242 310 22 12 gunselbilici@akdeniz.edu.tr
Güzide ÇELİK +90 242 227 44 00 -2783 guzidecelik@akdeniz.edu.tr

Akdeniz Üniversitesi Dumlupınar Bulvarı Rektörlük Ek Hizmet Binası C/ 103-104

Posta Kutusu 270 07058 KAMPÜS/ANTALYA

Telefon: +90 242 227 44 38 Fax: 227 49 50 İç Hat: 2200

Elektronik Ağ: www.akdeniz.edu.tr/strateji

Linklerimiz

Misyon

Güçlü araştırma alt yapımız ve alanında etkin ve yetkin akademik personelimiz ile Araştırma alanında uluslararası alanda tercih edilen, ülkede örnek, bölgede lider olmak; Girişimcilik alanında sektörde işbirlikçi ve öncü olmak; Eğitim alanında topluma araştırmacı, yenilikçi, yaratıcı bireyler kazandırmak; Toplumsal katkı alanında sürdürülebilir projeler ile topluma ve insanlığa hizmet vermek; Uluslararası işbirlikli projeler, nitelikli yayınlar, ikili anlaşmalar yaparak ülkemizi ve üniversitemizin akademik alanda tanınırlığını arttırmaktır.

Vizyon

Evrensel nitelikte araştırmalar ile geleceğe şekil veren, bilim ve teknolojide öncü, araştırma odaklı, yaratıcı, etik ilkelere duyarlı ve yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştiren araştırma üniversitesi olmaktır.

İletişim

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Akdeniz Üniversitesi Dumlupınar Bulvarı 07058 KONYAALTI/ANTALYA
Tel: 0 (242) 227 44 00 - 227 44 38 - 310 22 00
Tel: (Fax) 310 15 02