Mevzuat

Taşınır İşlemleri ve Mevzuatı Devamı

Taşınır Mal Yönetmeliği

Taşınır Detay-2008

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik

Kullanılmayacak Duruma Gelmiş Bayraklar Hakkında Yönetmelik

Hurdaya Ayırma İle İlgili Açıklamalar

Ekonomik Kodlar

Bedelsiz Devir Protokolü

Defter ve Belgeler

Parasal Sınırlar 2010

  • Memura Yapılacak Giyecek Yardımı Hakkında İlgili Mevzuatlar Devamı

Memura Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği

Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik

Memura Yapılacak Giyecek Yardımı Hakkında Maliye Bakanlığı Genelge

2010 Giyecek Yard. Ek1 – Ek2

Giyecek Yardımı Bordrosu Ek3

 

Linklerimiz

Misyon

Güçlü araştırma alt yapımız ve alanında etkin ve yetkin akademik personelimiz ile Araştırma alanında uluslararası alanda tercih edilen, ülkede örnek, bölgede lider olmak; Girişimcilik alanında sektörde işbirlikçi ve öncü olmak; Eğitim alanında topluma araştırmacı, yenilikçi, yaratıcı bireyler kazandırmak; Toplumsal katkı alanında sürdürülebilir projeler ile topluma ve insanlığa hizmet vermek; Uluslararası işbirlikli projeler, nitelikli yayınlar, ikili anlaşmalar yaparak ülkemizi ve üniversitemizin akademik alanda tanınırlığını arttırmaktır.

Vizyon

Evrensel nitelikte araştırmalar ile geleceğe şekil veren, bilim ve teknolojide öncü, araştırma odaklı, yaratıcı, etik ilkelere duyarlı ve yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştiren araştırma üniversitesi olmaktır.

İletişim

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Akdeniz Üniversitesi Dumlupınar Bulvarı 07058 KONYAALTI/ANTALYA
Tel: 0 (242) 227 44 00 - 227 44 38 - 310 22 00
Tel: (Fax) 310 15 02