Mali Takvim

26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı KHK’nın 17 nci maddesiyle yapılan değişikliklerle bütçeleme sürecine ilişkin yeni tarihler tabloya işlenmiştir.
BÜTÇELEME SÜRECİ

KONUSU SORUMLUSU TARİHİ YETKİLİ YAYIMI
ORTA VADELİ PROGRAM DPT EYLÜL AYININ İLK HAFTASI SONUNA KADAR BAKANLAR KURULU RG
ORTA VADELİ MALİ PLAN MALİYE EYLÜL AYNIN 15’İNE KADAR YPK RG
BÜTÇE ÇAĞRISI MALİYE EYLÜL AYININ 15’İNE KADAR RG
YATIRIM GENELGESİ DPT RG
BÜTÇE GİDER TEKLİFLERİ KAMU İDARELERİ EYLÜL AYININ SONUNA KADAR MALİYE
YATIRIM TEKLİFLERİ DPT
MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER VE BÜTÇE BÜYÜKLÜKLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU EKİM AYININ İLK HAFTASI
MER.YÖN.BÜT. KANUN TASARISI VE MİLLİ BÜTÇE TAHMİN RAPORU BAKANLAR KURULU MALİ YILBAŞINDAN 75 GÜNÖNCE TBMM’DE KABUL EDİLİR
MERKEZİ YÖN.BÜTÇE KANUNUNUN KABULÜ TBMM MALİ YIL ÖNCESİ TBMM RG
KAMU YATIRIM PROGRAMI DPT MYBK’NUN YÜR. TAR. İTİBAREN 15 İÇİNDE BAKANLAR KURULU RG

Linklerimiz

Misyon

Mali hizmet odaklı yapısıyla, üniversitemiz mali kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin temini bakımından, bütçenin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolün yapılmasını mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek, mali kanunların ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmak, stratejik yönetim ve planlama çalışmalarını koordine etmek, performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek.

Vizyon

Uzman, çalışkan ve özverili kadromuzla mali kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan, toplam kalite yönetim anlayışı ile hizmet veren, çağdaş ve öncü bir başkanlık olmak.

İletişim

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Akdeniz Üniversitesi Dumlupınar Bulvarı Posta Kutusu 270 07002 KAMPÜS/ANTALYA Santral : +90 242 227 44 00 Fax : +90 242 227 49 50
Tel: +90 242 310 22 00
Tel: +90 242 227 44 38