İletişim

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ

• 0242 310 2200 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI LEVENT ERKEKLİ lerkekli@akdeniz.edu.tr
• 0242 310 2200 SEKRETERLİK NURAN ASLAN nuranaslan@akdeniz.edu.tr

• 0242 310 1642  BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBESİ MALİ HİZMETLER UZMANI BÜLENT AKSOY bulentaksoy@akdeniz.edu.tr
• 0242 310 2203 BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBESİ MALİ HİZMETLER UZMANI  NECAT KARTAL necatkartal@akdeniz.edu.tr

• 0242 310 2209 ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRÜ İSMAİL ÖZTÜRK ozturk@akdeniz.edu.tr

• 0242 310 6072 ÖN MALİ KONTROL ŞUBESİ MALİ HİZMETLER UZMANI  M. CAN ARASLI canarasli@akdeniz.edu.tr

• 0242 310 2228 ÖN MALİ KONTROL ŞUBESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YRD. İSA YÜKSEL isayuksel@akdeniz.edu.tr

• 0242 227 4400-2789 ÖN MALİ KONTROL ŞUBESİ YELDA TURAN yeldaturan@akdeniz.edu.tr

• 0242310  2215 STRATEJİK PLANLAMA ŞUBESİ MALİ HİZMETLER UZMANI  KADRİYE TAŞRALI kadiriyetasrali@akdeniz.edu.tr

• 0242 227 4400 -2782 STRATEJİK PLANLAMA ŞUBESİ MALİ HİZMETLER UZMANI  GÜNSEL BİLİCİ gunselbilici@akdeniz.edu.tr

• 0242 310 2212 STRATEJİK PLANLAMA ŞUBESİ CAHİT UYGUR cahituygur@akdeniz.edu.tr
• 0242 227 4400 -2783 STRATEJİK PLANLAMA ŞUBESİ GÜZİDE ÇELİK guzidecelik@akdeniz.edu.tr

• 0242 210 2206 MUHASEBE YETKİLİSİ  NİLGÜN BALIK nbalik@akdeniz.edu.tr
• 0242 310 2213 MUHASEBE  VE KESİN HESAP ŞUBESİ MALİ HİZMETLER UZMANI  İSKENDER YALÇIN  iskenderyalcin@akdeniz.edu.tr
• 0242 310 2218 MUHASEBE VE KESİN HESAP ŞUBESİ  MALİ HİZMETLER UZMANI  HİMMET SARGIN sargin@akdeniz.edu.tr
• 0242 310 2240 MUHASEBE VE KESİN HESAP ŞUBESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YRD.  ANIL ZENGİN anilzengin@akdeniz.edu.tr
• 0242 310 2214 MUHASEBE VE KESİN HESAP ŞUBESİ ŞEF ERDEM GEDİK erdemgedik@akdeniz.edu.tr
• 0242 227 2787 MUHASEBE VE KESİN HESAP ŞUBESİ ŞEF FETHİYE BEYHAN fethiye@akdeniz.edu.tr
• 0242 310 2223 MUHASEBE VE KESİN HESAP ŞUBESİ REZZAN ÖTEN rezzanoten@akdeniz.edu.tr
• 0242 227 4400 – 2781 MUHASEBE VE KESİN HESAP ŞUBESİ İSMAİL ACAR ismailacar@akdeniz.edu.tr
• 0242 227 4400-2784 VEZNE ALİ CİNGÖZ alicingoz@akdeniz.edu.tr
• 0242 310 2208 MUHASEBE VE KESİN HESAP ŞUBESİ SEBAHAT GELİŞKEN sgelisken@akdeniz.edu.tr

• 0242 310 2210 EVRAK KABUL VE ARŞİV ÖMER SARIYAR omersariyar@akdeniz.edu.tr

Linklerimiz

Misyon

Mali hizmet odaklı yapısıyla, üniversitemiz mali kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin temini bakımından, bütçenin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolün yapılmasını mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek, mali kanunların ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmak, stratejik yönetim ve planlama çalışmalarını koordine etmek, performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek.

Vizyon

Uzman, çalışkan ve özverili kadromuzla mali kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan, toplam kalite yönetim anlayışı ile hizmet veren, çağdaş ve öncü bir başkanlık olmak.

İletişim

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Akdeniz Üniversitesi Dumlupınar Bulvarı Posta Kutusu 270 07002 KAMPÜS/ANTALYA Santral : +90 242 227 44 00 Fax : +90 242 227 49 50
Tel: +90 242 310 22 00
Tel: +90 242 227 44 38