2017 Yılı 2 inci 6 Aylık Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Bilgi ve Belgeler

2017 Yılı 2 inci 6 Aylık Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Bilgi ve Belgeler

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar ve faaliyetin tamamlanma durumu bölümünde, sadece 01.07.2017 -31.12.2017 tarihleri arasında gerçekleşen faaliyet çalışmalarınızı ve sayısal değerlerinizi yazınız. Geçmiş yıllarda gerçekleşti ise yılını belirterek yazınız.
Birimlerden gelecek raporlar Stratejik Plan yönetim sürecinin aksamadan işlemesi için ön kontrole tabi tutulmadan konsolideye alınacaktır. Raporun ilk sayfasına birim adını, birim yönetici ve raporu yazmaya yetkili adını ve iletişim bilgilerini yazınız. Raporu (birimadı2017-02) Word belgesi olarak stratejikplan2017@akdeniz.edu.tr adresine ve EBYS üzerinden Başkanlığımıza 10.01.2018 tarihine kadar gönderiniz.
“2017-02 Stratejik Plan Amaç Hedef Faaliyet Dizini” Adı altındaki dosyada olan bilgilerden faydalanarak biriminizin sorumluluğu altında olan faaliyet dizinine ulaşabilirsiniz.
Aşağıdaki iletişim bilgilerinden konu hakkında destek alabilirsiniz.

Mali Hizm. Uzmanı Kadiriye TAŞRALI

Stratejik Planlama Şube Müdürü

0242 310 22 15

0533 722 07 38

Günsel BİLİCİ Mali Hizm. Uzmanı                0242 2274400-2782

Güzide ÇELİK Memur                 0242 2274400-2783

Cahit UYGUR Araştırmacı           0242 2274400-2212

EKLENECEK DOSYALAR:

  1. 2017-02 Stratejik Plan Amaç-Hedef-Faaliyet Dizini
  2. Önemli Bilgi Notu 2017
  3. Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Hazırlama Rehberi 2017
  4. Örnek-İzleme ve Değerlendirme Raporu 2017
  5. Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Eylem Planı
0

Linklerimiz

Misyon

Mali hizmet odaklı yapısıyla, üniversitemiz mali kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin temini bakımından, bütçenin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolün yapılmasını mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek, mali kanunların ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmak, stratejik yönetim ve planlama çalışmalarını koordine etmek, performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek.

Vizyon

Uzman, çalışkan ve özverili kadromuzla mali kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan, toplam kalite yönetim anlayışı ile hizmet veren, çağdaş ve öncü bir başkanlık olmak.

İletişim

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Akdeniz Üniversitesi Dumlupınar Bulvarı 07058 KONYAALTI/ANTALYA
Tel: 0 (242) 227 44 00 - 227 44 38 - 310 22 00
Tel: (Fax) 227 49 50